Datum uitspraak: 30-01-2018
Nummer uitspraak: 107720
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vader heeft een moeilijke relatie met de school van zijn dochter. Daarom zit een lid van de schoolleiding bij de oudergesprekken. Bij het lopen van het tweede naar het derde oudergesprek heeft de vader de deur achter zijn rug dichtgedaan, terwijl het lid van de schoolleiding achter hem liep. De schoolleiding beschuldigt de vader ervan dat hij de deur achter zijn rug heeft dichtgeslagen. Volgens de vader is dit een onterechte beschuldiging. De schoolleiding heeft de beschuldiging niet willen intrekken.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Gezien de opstelling van de vader tijdens de gesprekken, is het begrijpelijk dat het lid van de schoolleiding het dicht doen van de deur heeft opgevat als een welbewuste actie van de vader. Daarmee is niet gebleken dat de schoolleiding een valse beschuldiging heeft geuit.