Datum uitspraak: 13-03-2019
Nummer uitspraak: 108485
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders klagen erover dat de school geen veilige schoolomgeving aan hun zoon heeft geboden. Zo heeft de school niet adequaat opgetreden tegen het pesten en de mishandelingen van hun zoon. Zij vinden dat de school de leerling die hun zoon heeft gepest en mishandeld, moet bestraffen. Dit heeft de school niet gedaan. Ouders hebben een andere school voor hun zoon gezocht. Zij menen dat de school hen hierbij heeft tegengewerkt. Hun zoon kon namelijk niet op de school van voorkeur worden geplaatst nadat de desbetreffende school contact had opgenomen met de school.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. 

Toelichting
De school hanteert de methodes van De Vreedzame School en heeft volgens deze methodes gehandeld. Hierin staat het herstellen van de relatie centraal en de leerlingen leren dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben. De verwachtingen van de ouders lijken daar niet op aan te sluiten. Er is niet gebleken dat de zoon structureel werd gepest. Bij onenigheid tussen leerlingen is de school met de betrokken leerlingen een mediatiegesprek aangegaan om de relatie weer te herstellen. Deze methodes geven, samen met het pestprotocol dat de school hanteert, voldoende waarborgen voor een veilig schoolklimaat. Omdat de ouders hun zoon kort na een incident van school hebben gehaald, is de school de mogelijkheid ontnomen om het onderzoek naar het incident daadwerkelijk op te starten. Wat betreft het tegenwerken bij het vinden van een andere school lijkt sprake te zijn van een misverstand. De school heeft een overdrachtsdossier opgesteld zodat de zoon op zijn nieuwe school de juiste ondersteuning kon krijgen.

Trefwoorden: