Datum uitspraak: 10-10-2018
Nummer uitspraak: 108174, 108175, 108176
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een klas kent een moeizame groepsdynamiek waarbij ook enkele jongens fysiek optreden naar de meisjes. De moeders van drie meisjes dienen een klacht in bij directeur over onveiligheid in de groep, in combinatie met de capaciteiten van een van de leerkrachten. Deze leerkracht is de zus van de directeur. Ouders klagen er bij de Commissie over dat de directeur niet adequaat heeft gehandeld tegen de onveilige situatie in de klas en dat hij niets heeft gedaan met de onvrede over de juf.

Advies van Commissie
De klacht is gegrond voor wat betreft de communicatie van de directeur. Voor het overige is de klacht ongegrond.

Toelichting
Verweerder heeft een ambulant begeleider opdracht gegeven samen met de leerkrachten te werken aan de groepsdynamiek. Er is een traject sociale weerbaarheid gestart. De ambulant begeleider en de directeur hebben frequent gesprekken gehad met de desbetreffende leerlingen. De directeur heeft aandacht besteed aan het functioneren van zijn zus en er is niet gebleken dat hij haar uit de wind heeft gehouden.

Trefwoorden: