Datum uitspraak: 26-06-2019
Nummer uitspraak: 108695
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is betrokken bij een vechtpartij: een paar dagen voor de start van de eerste proefwerkweek is hij door een medeleerling van achteren aangevallen. De ouders van de leerling klagen over de handelwijze van de school na de vechtpartij. Het was onduidelijk voor de ouders welke acties de school zou ondernemen. Daarnaast wisten ouders niet dat de medeleerling een zoon van een van de docenten was en welke straf de medeleerling heeft gekregen.
Een maand na de vechtpartij mailen de ouders aan de school dat een docent zich onheus over hun zoon heeft uitgelaten. Hun zoon voelt zich onveilig bij deze docent waardoor hij volgens de ouders de lessen van deze docent niet kan volgen. De school heeft de ouders laten weten dat de uitspraken van de docent onverstandig waren en dat zij is aangesproken op haar gedrag. Volgens de school kan de leerling weer naar de lessen van de docent.

Advies van de Commissie
Het klachtonderdeel over de handelwijze van de school is gegrond voor wat betreft de communicatie over de aanpak van de school naar aanleiding van de vechtpartij, en voor het overige ongegrond. De klacht over het bieden van een passende oplossing is gegrond, omdat de school heeft nagelaten een gesprek met betrokkenen te organiseren.

Toelichting
Van de school mag verwacht worden dat zij de ouders vertelt dat de medeleerling straf heeft gekregen. Vanwege de privacy van deze leerling hoeft de school ouders niet te vertellen welke straf de leerling heeft gekregen.
Dat de school partijdig heeft gehandeld door de ouders niet te vertellen dat de medeleerling een zoon is van een docent, is de Commissie niet gebleken.
De school heeft de ouders niet verteld waarom en wanneer de school welke stappen had gezet en nog zou gaan zetten naar aanleiding van de vechtpartij. Dat had de school wel moeten doen.
Nu de leerling niet naar de lessen van een docent gaat bij wie hij zich onveilig voelt, had van de school verwacht mogen worden dat zij een gesprek organiseert tussen de leerling, zijn ouders en de docent.

Trefwoorden: