Datum uitspraak: 08-05-2019
Nummer uitspraak: 108392
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vierjarige kleuter is in de loop van het schooljaar een aantal keren gevallen of geduwd. En een keer heeft een klasgenoot de broek van de kleuter naar beneden getrokken. Volgens de vader van de kleuter is er sprake van mishandeling en is de school daar onvoldoende tegen opgetreden.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Hoe goed het veiligheidsbeleid van een school ook is, er blijft altijd een kans op ongelukken of incidenten waarbij kinderen de dupe worden en zij bijvoorbeeld vallen, worden geduwd of geslagen door een klasgenootje. Dat past bij de leeftijd van de, in dit geval jonge, leerlingen. Bij die leeftijd past ook dat leerlingen nieuwsgierig zijn en elkaars lichaamskenmerken ontdekken. De voorvallen die de vader genoemd heef zijn kenmerkend voor een schoolsituatie. De school heeft met de vader gesproken over de stappen die de school na bepaalde voorvallen heeft gezet.

Trefwoorden: