Datum uitspraak: 27-05-2019
Nummer uitspraak: 108454
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling kreeg een antibioticumkuur waarbij zij niet langdurig aan fel zonlicht mocht worden blootgesteld. De moeder van de leerling had met de leerkracht afgesproken dat haar dochter in de pauzes binnen mocht blijven. De directeur heeft vervolgens besloten dat de dochter vanwege het weer toch naar buiten moest. De moeder heeft daarna vele klachten ingediend over de in haar ogen onveilige situatie op de school.

Advies van de Commissie
De klachten over de veiligheid zijn ongegrond. De klacht dat de school de moeder pas achteraf meldde dat haar dochter weer buiten had gespeeld, is gegrond.

Toelichting
Het is te billijken dat de directeur vanwege de weersomstandigheden heeft besloten dat de dochter gewoon naar buiten kon. Omdat moeder er vanwege de gemaakte afspraak van uit mocht gaan dat haar dochter binnen bleef, had de directeur haar vooraf dienen te informeren over haar beslissing om de afspraak niet meer na te komen.

Trefwoorden: