Datum uitspraak: 18-12-2019
Nummer uitspraak: 108899
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders klagen erover dat de school de achterstanden van hun zoon verkeerd heeft ingeschat waardoor hij op een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) terecht is gekomen. Daar bleek al na een paar weken dat hij te goed was voor het sbo en weer naar een reguliere school terug kon. De ouders vinden ook dat de school hun zoon de afgelopen jaren gebrekkig heeft begeleid. Zij klagen er ook over dat de termijn die de bestuurder nodig heeft gehad om te oordelen over hun klacht te lang was en dat de bestuurder geen inhoudelijk oordeel over de klacht heeft gegeven.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond, behalve het deel van de klacht over het niet geven van een inhoudelijk oordeel over de klacht door de bestuurder.

Toelichting
De Commissie heeft de indruk dat de begeleiding en de communicatie daarover met de ouders mogelijk beter had gekund. Dit wil niet zeggen dat de begeleiding gebrekkig is geweest. Het is opvallend dat de leerling na korte tijd op het sbo zich zo goed heeft ontwikkeld. Maar de Commissie kan niet vaststellen dat de leerling door het handelen van de school een leerachterstand heeft opgelopen, waardoor hij uiteindelijk op een sbo-school terecht is gekomen.
Een schoolbestuur moet een klacht binnen een redelijke termijn behandelen. Een periode van zeven maanden is in beginsel te lang. In dit geval heeft de bestuurder de klacht voortvarend opgepakt en de prioriteit gelegd bij het zoeken naar een andere school voor de leerling. Nadat de ouders alsnog verzochten om een oordeel over hun klacht heeft de bestuurder deze binnen zeven weken gegeven. Op dit punt is de klacht ongegrond.
De bestuurder had zich wel inhoudelijk over de klacht moeten uitspreken. Dit deel van de klacht is gegrond.