Datum uitspraak: 10-03-2021
Nummer uitspraak: 109589
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders geven aan dat hun zoon vanaf het begin dat hij naar school gaat gepest wordt door twee medeleerlingen. Zij doen daar meermaals melding van bij de leerkracht. Ouders vinden dat de school onvoldoende actie onderneemt. Ook willen ouders dat hun zoon wordt overgeplaatst naar de andere kleuterklas, maar de school gaat daar niet in mee.

Advies van de Commissie
De klacht is deels gegrond.

Toelichting
De Commissie kan, vanwege de verschillende visies van partijen, niet vaststellen of daadwerkelijk sprake is van pestgedrag naar de leerling. De Commissie oordeelt wel dat de school niet snel genoeg actie heeft ondernomen nadat de ouders melding maakten van het vermeende pestgedrag. Pas nadat ouders een aantal maanden later wederom aan de bel trokken, heeft de school de kwestie adequaat opgepakt en gerichte actie ondernomen. 
Verder heeft de school de professionele inschatting gemaakt dat het beter is de leerling niet over te plaatsen naar de andere kleuterklas. Dat besluit is weloverwogen genomen en voldoende gemotiveerd en daarom niet onredelijk.

Trefwoorden: