Datum uitspraak: 24-10-2011
Nummer uitspraak: 105124
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klaagster heeft de directie tevergeefs verzocht of haar dochter van 7 na afloop van de gymles bij het douchen haar onderbroek mocht aanhouden. De school mag leerlingen verplichten na de gymles te douchen. Het - bewust of onbewust - voorbijgaan aan schaamtegevoelens kan de grens van iemands lichamelijke integriteit overtreden. Het douchen met onderbroek aan is niet zodanig minder hygiënisch dat dit rechtvaardigt dat kinderen tegen hun wil of die van hun ouders hun schaamtegevoelens opzij moeten zetten. Niet valt in te zien op welke wijze het toelaten van uitzonderingen bij het douchen inbreuk maakt op het openbare karakter van de school. Het recht op lichamelijke integriteit van de leerling is zo fundamenteel van aard, dat geen schoolbeleid - door de MR onderschreven of niet - een uitzondering op dit recht rechtvaardigt. De directie had positief behoren te reageren op het verzoek van klaagster. Klacht gegrond.

Trefwoorden: