Datum uitspraak: 20-05-2021
Nummer uitspraak: 2021000661
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is niet leerplichtig op het moment dat zij uitgeschreven wordt bij de school in kwestie. De ouders hebben de leerling ingeschreven bij een nieuwe school. De leerling komt op enig moment niet meer naar de nieuwe school. Deze (nieuwe) school neemt telefonisch contact op met de school van uitschrijving. De ouders klagen erover dat de school van uitschrijving zonder hun medeweten informatie met de nieuwe school heeft gedeeld. Ook vinden zij dat de school van uitschrijving geen melding had mogen maken van een eventueel conflict tussen de ouders en de school van uitschrijving en de ouders en het kinderdagverblijf waar hun dochter op heeft gezeten.

Advies van de Commissie
De Commissie komt op grond van bovenstaande overwegingen tot het oordeel dat de klacht over het verstrekken van informatie aan een andere school gegrond is voor zover de school de ouders niet heeft geïnformeerd over (de inhoud van) het telefoongesprek met de nieuwe school. Voor het overige is de klacht ongegrond.

Toelichting
Het contact tussen scholen bij in- en uitschrijving is wettelijk geregeld. Dit geldt niet voor een telefoongesprek tussen scholen. Het is niet verboden dat een school achteraf telefonisch informatie deelt met een school als er geen contact is geweest bij de in- en uitschrijving. De school van uitschrijving deelde in- en uitschrijfgegevens, zorgen over de sociaal-emotionele ontwikkeling en een eerdere inschrijving bij een kinderdagverblijf. Deze informatie past binnen de regelgeving hierover. Niet is vast komen te staan dat de school heeft gezegd dat sprake is geweest van een conflict. Wel moet een school ervoor zorgdragen dat zij de ouders ervan op de hoogte stelt dat er contact is geweest met een school en welke informatie er is gedeeld. Dat is hier niet gebeurd en daarom is de klacht in zoverre gegrond.