Datum uitspraak: 20-11-2019
Nummer uitspraak: 108555
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Veilig Thuis benadert de school voor informatie over de kinderen van een vader. De school verstrekt deze informatie. Volgens de vader had de school hem hiervoor toestemming moeten vragen. Ook vindt vader dat de school de gemeente niet had mogen informeren over het schoolreisje van zijn dochters. De school ontkent dat zij informatie aan de gemeente heeft verstrekt.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Op grond van artikel 5.2.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning mag een school, zonder toestemming van een ouder, informatie verstrekken aan Veilig Thuis. De school had dus geen toestemming van de vader nodig. 
Verder heeft de vader onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de school aan de gemeente informatie heeft verstrekt over het schoolreisje van zijn dochters.