Datum uitspraak: 01-04-2020
Nummer uitspraak: 108989
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De student is twee maal betrokken bij een handgemeen. De mbo-instelling sluit vervolgens met hem een contract waarin staat dat bij herhaling verwijdering zal volgen. Als de student weer betrokken is bij een handgemeen, gaat de mbo-instelling over tot schorsing van de student. In een gesprek met de student wordt door de mbo-instelling gesproken over verwijdering. De student schrijft zich vervolgens in bij een andere mbo-instelling. De student klaagt over de verwijdering. Hij dient zijn klacht eerst in bij de interne klachtencommissie van de mbo-instelling. Die verklaart zijn klacht niet-ontvankelijk. Daarna dient hij een klacht in bij de Commissie. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De interne klachtencommissie hanteert een termijn van drie maanden: een klacht moet binnen drie maanden na het voorval waarover wordt geklaagd, worden ingediend. Dit is in strijd met de wet.
De instelling heeft met de deelnemer gesproken over mógelijke verwijdering. Het traject daartoe was echter nog niet ingezet. De instelling probeerde er nog met de deelnemer uit te komen. Daarom is er geen sprake van klachtwaardig handelen.