Datum uitspraak: 12-09-2014
Nummer uitspraak: 106392
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klaagster klaagt erover dat het besluit om haar dochter van school te verwijderen op onjuiste gronden is genomen. Er is voldoende gebleken dat sprake was van niet gewenste omgangsvormen van de leerling. Dit gedrag bleef bestaan, ook na de vergaande maatregelen van externe schorsing en de gesprekken die daarover gevoerd zijn. Verweerster heeft in redelijkheid kunnen komen tot het besluit om de leerling van school te verwijderen. Dit klachtonderdeel is ongegrond.
Klaagster klaagt erover dat zij te laat geïnformeerd is dat het niet goed ging. Verweerster heeft  een brief gestuurd aan klaagster waarin zij niet alleen is geïnformeerd over de onvoldoende schoolresultaten, maar ook over de leer- en werkhouding van haar dochter en het aantal keren dat zij uit de les verwijderd is. Daarmee heeft verweerster klaagster tijdig geïnformeerd dat het niet goed ging. Dat de school klaagster niet over alle voorvallen heeft geïnformeerd doet daar niet aan af. De school mag daarin een afweging maken. De klacht is op dit onderdeel ongegrond.
Tot slot klaagt klaagster erover dat zij niet serieus is genomen in haar zorgen over pesten. Verweerster is snel opgetreden en heeft daarmee de pesterijen serieus genomen. Niet voorkomen kan worden dat pesterijen die in eerste instantie de kop ingedrukt lijken te zijn, later toch weer terugkomen. Op het moment dat daarvan sprake bleek, zijn die signalen ook weer snel opgepakt door verweerster. De klacht is ongegrond.