Datum uitspraak: 19-12-2017
Nummer uitspraak: 107759
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
School en ouder verschillen van mening over de ontwikkeling van de leerling. De school staat een tijdelijk gecombineerde zorg-/onderwijssetting voor om de leerling te onderzoeken. De moeder acht dit niet nodig en laat eigen onderzoek uitvoeren. Team Jeugd van de gemeente heeft de moeder aangemeld bij de Raad voor de Kinderbescherming. De moeder klaagt erover dat de school Team Jeugd heeft ingeschakeld.
Vanwege een verhuizing meldt moeder haar dochter aan op een school in een andere gemeente. Deze school laat de leerling niet toe. De leerling gaat daarom in het nieuwe schooljaar terug naar haar oude school. Na een week geeft deze school de leerling in het kader van een voornemen tot verwijdering een time-out, waarna zij maanden thuis zit. De moeder klaagt over een verwijdering van haar dochter.

Advies van de Commissie 
De klacht over het inschakelen van Team Jeugd is ongegrond. De klacht over de verwijdering is gegrond.

Toelichting
In het multidisciplinair overleg is gesproken over de zorgen over en de begeleiding van de leerling. Het team Jeugd van de gemeente heeft standaard zitting in dit overleg en is niet ingeschakeld door het schoolbestuur.
De leerling is formeel niet geschorst of verwijderd. Omdat zij al maanden niet op school mag komen, is er materieel wel degelijk sprake van en verwijdering of in ieder geval een schorsing in afwachting van verwijdering. Daarvoor heeft de school niet de juiste procedure gevolgd.
Ook heeft de leerling geen begeleiding gekregen toen zij thuis zat.