Datum uitspraak: 15-11-2021
Nummer uitspraak: 2021015445
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De vader van een leerling uit groep 7 vindt dat de school een voorlopig havo-advies voor zijn dochter had moeten afgeven. De school heeft volgens de vader te selectief gekeken naar de prestaties en niet alles meegewogen. Hij wil dat een derde partij het advies gaat beoordelen.
De school vindt dat het advies in lijn is met de resultaten uit het leerlingvolgsysteem.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De Entree-toets die de leerling maakte aan het einde van groep 7 is in lijn met de resultaten die de leerling in groep 6 en 7 heeft laten zien. Het voorlopig schooladvies is het resultaat van een collegiale beoordeling door verschillende leerkrachten en de remedial teacher. Naast de toetsresultaten zijn bij het advies ook de persoonsgebonden kwaliteiten van de leerling, zoals inzet en gedrag meegewogen. De school heeft zorgvuldig met klager en zijn echtgenote gecommuniceerd. Klager heeft geen recht op een beoordeling door een derde instantie. Overigens heeft de school nog een NIO-toets aangeboden, maar klager heeft dat voorstel afgewezen.