Datum uitspraak: 29-09-2020
Nummer uitspraak: 109136
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders klagen erover dat de school de veiligheid van hun kinderen niet kan waarborgen, omdat er met beide kinderen een incident met de gymleerkracht heeft plaatsgevonden. Ouders maken vervolgens afspraken met de school. De afspraak dat tot de zomervakantie sprake zou zijn van toezicht bij de gymles. En de afspraak dat hun dochter na de zomervakantie geen les meer zou krijgen van de gymleerkracht. Beide afspraken zijn door de school geschonden. Verder heeft moeder met de school afgesproken dat zij haar dochter tijdens de meerdaagse schoolreis een aantal keer zou mogen bellen. Ouders klager erover dat de telefoon van hun dochter, zonder hun medeweten, op de luidspreker stond.
Ouders dienen over de gebeurtenissen een klacht in bij de school, maar zijn niet tevreden over de afhandeling ervan. Ook zijn ze niet tevreden met de maatregelen die de school heeft genomen tegenover de gymleerkracht.
Tot slot dienen ouders een klacht in tegen de gymleerkracht naar aanleiding van de incidenten die hebben plaatsgevonden.

Advies van de Commissie
De klacht over het waarborgen van de veiligheid van de kinderen is ongegrond. De klacht over de afhandeling van de klachten en de klacht over het niet nakomen van de afspraak over de contactmomenten tijdens de schoolreis zijn gegrond.
De klacht tegen de gymleerkracht is niet-ontvankelijk.

Toelichting
De school heeft de leerkracht na de incidenten aangesproken op zijn gedrag en maatregelen getroffen. Ook heeft de school afspraken gemaakt met ouders over de gymles. Niet gebleken is dat de school onzorgvuldig heeft gehandeld of nalatig is geweest.
De school heeft zelf al erkend dat de afspraken over de gymles zijn geschonden. Daarnaast vindt de Commissie het begrijpelijk dat moeder, doordat de telefoon van haar dochter op de luidspreker stond, het gevoel heeft gekregen dat de school de gesprekken wilde afluisteren.
De klachtafhandeling had duidelijker aan klagers moeten worden uitgelegd en had gestructureerder moeten worden vormgegeven.
Omdat de school zelf maatregelen tegen de leerkracht heeft genomen, en daardoor de klacht feitelijk al gegrond heeft verklaard, hebben klagers geen belang meer bij een oordeel van de Commissie daarover.