Datum uitspraak: 28-02-2018
Nummer uitspraak: 107951
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school weigert om informatie aan vader te verstrekken, omdat hij volgens hen geen recht heeft op informatie. De school stelt zich op dit standpunt, omdat zij zich gebonden acht aan een uitspraak van de rechter over de informatievoorziening van moeder aan vader.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
De school is niet automatisch gebonden aan de uitspraak van de rechtbank, omdat die uitspraak niet ziet op de informatievoorziening van de school aan de vader. De school moet zelf een belangenafweging maken over het verzoek om informatie te verstrekken. Daarbij kan de uitspraak van de rechter een rol spelen. De school moet de beslissing om vader geen informatie te geven deugdelijk motiveren.