Datum uitspraak: 11-10-2010
Nummer uitspraak: 104548
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klaagster klaagt erover dat de school haar niet het volledige leerlingdossier van haar zoon in afschrift heeft verstrekt. De school weigert haar ook een inventarislijst van het dossier te overleggen. Daarnaast klaagt klaagster erover dat de school zich partijdig opstelt in een conflict tussen klaagster en haar ex-partner. Ten aanzien van de verstrekking van het leerlingdossier had de school zorgvuldiger en transparanter moeten handelen. Ook heeft de school door de wijze van archiveren en met name de wijze van communiceren daarover richting klaagster zelf bijgedragen aan de verwarring die bij klaagster is ontstaan over de volledigheid van het leerlingdossier. Het is niet aannemelijk geworden dat de school niet het volledige leerlingdossier heeft verstrekt. Correspondentie tussen een ouder en de school die niet direct betrekking heeft op de ontwikkeling en gezondheid van de leerling maakt geen deel uit van het leerlingdossier en hoeft daarom niet te worden verstrekt aan de andere ouder. Ten aanzien van de gestelde partijdigheid is aannemelijk geworden dat de school op een zo evenwichtig mogelijke wijze heeft getracht rekening te houden met de belangen van beide ouders, zonder daarbij de belangen van het kind te schaden. De wijze waarop de school heeft gehandeld heeft niet tot de overtuiging geleid dat de school zich partijdig opstelt. Klacht deels gegrond en deels ongegrond.