Datum uitspraak: 23-04-2009
Nummer uitspraak: 104025
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Geoordeeld moet worden of het gedrag van de leerlingen bij de leeftijd past. In die zin was het geen laakbaar gedrag. De Commissie is van oordeel dat de school, door een onderscheid te maken in de getroffen maatregelen jegens beide leerlingen en dat ook naar buiten te brengen, de zoon van klagers impliciet in de rol van dader heeft geplaatst. Door niet duidelijk stelling te nemen en niet met de ouders op school te communiceren dat er niets ernstig was gebeurd, heeft de school de indruk doen ontstaan dat de zoon van klagers iets laakbaars had gedaan. In zoverre is de klacht gegrond.
De directeur heeft in het eerste weekend in eerste instantie alleen klagers verzocht hun zoon thuis te houden. Ook dit zou de indruk kunnen wekken dat de school zich uitliet over de schuldvraag. De school was echter gevoelig voor dit argument van klagers en heeft uiteindelijk de ouders van beide leerlingen verzocht hun kind op maandag en dinsdag thuis te laten. Om deze reden is de klacht van ouders voor zover deze betrekking heeft op het - gestelde - oneigenlijk karakter van het verzoek om hun zoon thuis te laten ongegrond.
Ook heeft de school steken laten vallen in de communicatie met klagers en de nazorg van de gebeurtenissen.