Datum uitspraak: 07-06-2021
Nummer uitspraak: 109601
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling zit op een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Voor zijn reis van huis naar school maakt hij gebruik van het leerlingenvervoer. Vanwege een langdurig zieke docent was sprake van lesuitval. De school heeft daarop geprobeerd de resterende lessen zoveel mogelijk te clusteren. 
De moeder klaagt erover dat er hierdoor op een dag in de week te veel uren zijn tussen het einde van de laatste les en het moment waarop de leerling opgehaald wordt door het leerlingenvervoer. Werken op school in deze uren is geen alternatief. De moeder heeft voorgesteld om de leerling die dag onderwijs op afstand te laten volgen. De school heeft dit geweigerd.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting advies
De school heeft de professionele vrijheid om het rooster samen te stellen. De school heeft voor het verminderen van de lesuitval drie opties overwogen en heeft daarbij de belangen van de leerling en zijn medeleerlingen betrokken en rekening gehouden met het overige rooster. In overleg met de klas is het clusteren van lesuren de minst belastende optie gebleken. Het blijkt niet dat de plek voor zelfstudie onveilig is en ook niet dat de leerling daar weggestuurd is. 
Het onderwijs op afstand heeft de school mogen weigeren voor de leerling. De school heeft onderwijs op afstand alleen aangeboden aan leerlingen die een reden gaven die met corona te maken had. Tussenuren vallen hier niet onder.