Datum uitspraak: 21-03-2019
Nummer uitspraak: 108640
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een docente is het er niet mee eens dat haar leidinggevenden een opdracht voor haar vak aan enkele leerlingen hebben beoordeeld en een punt van de beoordeling hebben aangepast. De docent heeft daarom een klacht ingediend bij de klachtencommissie van het roc. Omdat zij niet tevreden was over het oordeel van die klachtencommissie heeft zij daarna haar klacht ingediend bij de LKC. Het roc is ook aangesloten bij de LKC.

Oordeel van de Voorzitter
Verzoekster is kennelijk niet-ontvankelijk in haar klacht.

Toelichting
De Commissie heeft als beleid geen klachten in behandeling te nemen die al zijn behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie. Het klachtrecht in het onderwijs kent namelijk niet de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het oordeel van een onafhankelijke klachtencommissie. Volgens informatie van het roc zijn de leden van de klachtencommissie niet werkzaam bij het roc en zijn zij geen lid van het bestuur. Daarmee is de klacht behandeld door een commissie die voldoet aan het onafhankelijkheidsvereiste.  De behandelend voorzitter van de LKC heeft de klacht kennelijk niet-ontvankelijk verklaard waardoor de LKC de klacht niet in behandeling neemt; daartegen heeft verzoekster bezwaar ingediend. Dat bezwaar is door de Voorzitter ongegrond verklaard.

Het bezwaar tegen de ontvankelijkheidsbeslissing is ongegrond verklaard.