Datum uitspraak: 06-02-2018
Nummer uitspraak: 107965
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een student is verwijderd van de opleiding vanwege herhaald wangedrag. Zij heeft met de opleiding een aantal afspraken gemaakt. De student heeft zich niet aan de afspraken gehouden, waarna zij is verwijderd.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De student heeft vanwege een (gewelds)incident een aantal afspraken gemaakt met de opleiding. Een van die afspraken is dat zij zich zal houden aan de gedragsregels op school. Hoewel de student zelf heeft ontkend dat zij een docent heeft bedreigd, heeft de docent zich zeer bedreigd gevoeld door het gedrag van de student. De student heeft zich ook niet gehouden aan de afspraak dat zij zich zal laten behandelen. De school heeft de student daarom mogen verwijderen van de opleiding.