Datum uitspraak: 10-01-2018
Nummer uitspraak: 107737
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Moeder klaagt dat het samenwerkingsverband zich heeft onttrokken aan zijn zorgplicht ten aanzien van haar thuiszittende zoon. Het samenwerkingsverband had samen met haar moeten kijken hoe haar zoon weer naar een reguliere basisschool zou kunnen gaan. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Het samenwerkingsverband heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Het samenwerkingsverband heeft diverse mogelijkheden aangeboden, maar de moeder kon zich daarin niet vinden. Dit maakt niet dat het samenwerkingsverband in het vervullen van zijn zorgplicht tekort is geschoten.