Datum uitspraak: 12-03-2009
Nummer uitspraak: 104113
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De LKC kan niet-ontvankelijkverklaring van een door een ex-werknemer ingediende klacht achterwege laten indien bijzondere belangen dat rechtvaardigen. Deze belangen dienen gelegen te zijn in de doelstellingen van het klachtrecht in het onderwijs en de taak van de LKC om door het behandelen van klachten bij te dragen aan verbetering van het onderwijs. Bij het beoordelen of een klacht van een ex-werknemer in behandeling kan worden genomen is voorts vereist dat de klager gemeten naar maatstaven van redelijkheid voldoende belang moet hebben bij de behandeling van zijn klacht. Het merendeel van de elementen van de klacht komt niet voor behandeling door de LKC in aanmerking vanwege het bestaan van voorliggende andere voorzieningen, zoals de (kanton)rechter.