Datum uitspraak: 22-06-2022
Nummer uitspraak: 2022016369
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een medewerker klaagt erover dat een collega (een docent) zich tegenover haar grensoverschrijdend heeft gedragen. Zij heeft dit ook aan haar directeur verteld, die haar heeft verwezen naar de externe vertrouwenspersoon. De medewerker klaagt erover dat de directeur verder geen actie heeft ondernomen. En ze klaagt erover dat de directeur informatie van de medewerker zonder haar toestemming heeft gedeeld met de teamleider.
Verder klaagt de medewerker erover dat de externe vertrouwenspersoon informatie van de medewerker heeft doorgespeeld aan de directeur. Ook heeft de vertrouwenspersoon de medewerker onder druk gezet om geen klacht in te dienen. 

Advies van de Commissie 
De klacht is ongegrond.   

Toelichting
De docent heeft ontkend dat sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag. De medewerker heeft voor het grensoverschrijdende gedrag verwezen naar appverkeer tussen haar en de docent. De Commissie heeft in het appverkeer geen aanwijzing kunnen vinden voor grensoverschrijdend gedrag van de docent. Nu de medewerker niet aanwezig was ter zitting en dus niet heeft toegelicht wat zij grensoverschrijdend vond in de apps van de docent, oordeelt de Commissie de klacht ongegrond. 
De Commissie heeft in het dossier geen aanwijzingen gevonden die erop duiden dat de directeur onvoldoende actie heeft ondernomen na de melding van de medewerker. Ook is nergens uit gebleken dat de directeur vertrouwelijke informatie met de teamleider heeft gedeeld. Uit de verklaring van de teamleider blijkt dat de medewerker zelf informatie met de teamleider heeft gedeeld. 
Uit de stukken blijkt dat de medewerker heeft aangegeven geen officiële klacht te willen indienen. Verder blijkt uit de correspondentie tussen de vertrouwenspersoon en de medewerker dat de medewerker erover twijfelde of zij in gesprek wilde met de docent, de directeur en de vertrouwenspersoon. In de correspondentie is geen enkele aanwijzing gevonden dat de vertrouwenspersoon de medewerker onder druk heeft gezet om geen klacht in te dienen. Ook is nergens uit gebleken dat de vertrouwenspersoon informatie heeft gedeeld met de directeur.