Datum uitspraak: 10-02-2014
Nummer uitspraak: 106135
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een werkneemster klaagt erover dat zij in 2011 seksueel is geïntimideerd door een collega en dat andere collega's daarover blijven spreken. De Commissie heeft als beleid dat klachten over gedragingen of gebeurtenissen die zich langer dan een jaar voor het indienen van de klacht hebben voorgedaan, niet in behandeling worden genomen. Daarvan is in dit geval sprake. Er zijn geen omstandigheden op grond waarvan overschrijding van deze termijn verschoonbaar kan worden geacht. Daarom verklaart de voorzitter van de Commissie de klacht van de werkneemster kennelijk niet-ontvankelijk en wordt de klacht niet in behandeling genomen.