Datum uitspraak: 28-03-2022
Nummer uitspraak: 2022020494
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Klaagster is directeur van een basisschool. Zij heeft zich jegens derden uitgelaten over de bovenschools bestuurder. Dit is de bovenschools bestuurder, verweerder, ter ore gekomen. Daarop heeft hij een e-mailbericht aan klaagster verzonden, waarin hij klaagster verzoekt de door haar gedane uitlatingen te rectificeren. Doet zij dat niet, dan zag hij zich genoodzaakt om informatie over haar gezondheid naar buiten te brengen. Enkele dagen na het versturen van dit e-mailbericht, stuurt verweerder klaagster een e-mailbericht waarin hij zijn excuses aanbiedt voor het versturen van de eerdere mail. Klaagster voelt zich op oneigenlijke wijze onder druk gezet door verweerder en dient een klacht in.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
De bestuurder heeft klaagster op oneigenlijke wijze in een e-mail onder druk gezet om gedane uitspraken te rectificeren, door aan te geven dat hij anders de door hem in vertrouwen gekregen informatie over haar gezondheid naar buiten zou brengen. Dat verweerder zijn excuses heeft gemaakt, maakt niet dat de klacht daardoor niet-ontvankelijk is en maakt de handelwijze ook niet minder verwijtbaar.   

Trefwoorden: