Datum uitspraak: 15-01-2020
Nummer uitspraak: 109084
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een ex-werknemer van een school is niet meer in dienst bij de werkgever. Volgens de ex-werknemer heeft een bestuurder van het schoolbestuur privé-informatie betrokken bij de beëindiging van zijn dienstverband. De ex-werknemer klaagt hierover.

Beslissing van de voorzitter
De ex-werknemer is kennelijk niet-ontvankelijk in zijn klacht. 

Toelichting
De klacht is op twee onderdelen niet-ontvankelijk. 
De ex-werknemer is niet meer in dienst bij de werkgever. Voormalig werknemers vallen niet binnen de groep personen die een klacht kan indienen bij de Commissie.  
De kern van de klacht heeft betrekking op de rechtspositie van de ex-werknemer. De Commissie behandelt geen klachten over de rechtspositie van een werknemer. De door de ex-werknemer gestelde sterke schijn van belangenverstrengeling staat onvoldoende op zichzelf om door de Commissie als zelfstandige klacht te kunnen worden beoordeeld.