Datum uitspraak: 16-01-2014
Nummer uitspraak: 106078
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een voormalige leerkracht klaagt over de handelwijze van haar directeur.
De Landelijke Klachtencommissie (LKC) kan op grond van het geldende reglement ex-werknemers niet als klagers aanmerken in de zin van de klachtenregeling. Als er bijzondere belangen zijn gelegen in de doelstellingen van het klachtrecht kan soms de niet-ontvankelijk verklaring achterwege blijven. Aan die afweging komt de Commissie niet toe, omdat de Commissie het beleid heeft om geen klachten in behandeling te nemen over gebeurtenissen die zich langer dan een jaar voor het indienen van de klacht hebben voorgedaan. Uit de klachtbrief blijkt dat de gebeurtenissen waarover wordt geklaagd deze termijn ruimschoots hebben overschreden.
In bijzondere omstandigheden kan de Commissie het overschrijden van de verjaringstermijn verschoonbaar achten. Van dergelijke omstandigheden is echter niet gebleken. Klacht niet-ontvankelijk.