Datum uitspraak: 13-02-2019
Nummer uitspraak: 108404
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een mentor heeft gesteld dat zij tijdens een rapportvergadering voor het eerst hoorde dat zij niet langer de mentor was van een van haar mentorleerlingen. De teamleider had besloten tot een mentorwissel. Dit zou samenhangen met klachten over het functioneren van de mentor. Tijdens dezelfde vergadering zou de mentor verder voor het eerst hebben gehoord dat de vader van een van haar mentorleerlingen ernstig ziek was. De mentor verwijt haar teamleider dat hij haar hier niet eerder van op de hoogte heeft gebracht.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
De teamleider heeft gesproken met enkele mentorleerlingen en hun ouders. Als ouders bij de teamleider aankloppen, zou de teamleider de ouders moeten verwijzen naar de mentor. Volgens de school(gids) is de mentor namelijk het eerste aanspreekpunt van de ouders. Soms kan dat anders zijn, maar in het geval van de zieke vader was er geen gegronde reden waarom de teamleider de moeder en haar zoon niet had kunnen sturen naar de mentor.
Als ouders niet tevreden zijn over de mentor (een klacht hebben), moet de mentor daarop kunnen reageren. Zonder dat de mentor heeft kunnen reageren op de klacht, heeft de teamleider besloten tot een mentorwissel. Het kan zijn dat dit in het belang was van de leerling. Maar het besluit is genomen zonder het beginsel van hoor en wederhoor toe te passen. Dat is onzorgvuldig.