Datum uitspraak: 09-03-2020
Nummer uitspraak: 109167
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een omwonende van een basisschool klaagt erover dat de directeur van de school onvoldoende doet om de geluidsoverlast van de school te beperken. 

Beslissing van de voorzitter
De omwonende is kennelijk niet-ontvankelijk in haar klacht. 

Toelichting
Kern van het klachtrecht is dat een klager een functionele relatie heeft met een school of een schoolbestuur. Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij ouders en leerkrachten. De omwonende is weliswaar betrokken geraakt bij de school door de communicatie over de geluidsoverlast, maar er bestaat tussen haar en de school geen functionele relatie. De omwonende valt daarom niet onder de definitie van personen die op grond van het geldende klachtrecht voor het onderwijs gerechtigd zijn een klacht over de school in te dienen. Daarnaast moet een klacht betrekking hebben op kwaliteitsaspecten van het onderwijs. Daarvan is in de klacht over geluidsoverlast geen sprake. De Commissie neemt de klacht daarom niet in behandeling.