Datum uitspraak: 14-05-2019
Nummer uitspraak: 108589
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vader klaagt erover dat de school zich niet neutraal opstelt in het conflict dat hij met de moeder van zijn kinderen heeft over de omgang met zijn kinderen. De rechtbank heeft de vader het recht op omgang met zijn kinderen ontzegd. Sinds mei 2018 heeft de vader geen ouderlijk gezag meer. De vader vindt dat de school hem op dezelfde wijze als de moeder moet informeren over zijn kinderen. Daarnaast klaagt hij erover dat de school zijn kinderen bij hem weghoudt. De school heeft hem een toegangsverbod opgelegd en uiteindelijk ook besloten de deelname van de vader aan de decoratiegroep op school te beëindigen. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De school moet klager, als ouder zonder ouderlijk gezag, op zijn verzoek informatie verschaffen over belangrijke ontwikkelingen van de kinderen zoals de schoolprestaties. Gebleken is dat de school na wijziging van het ouderlijk gezag de informatievoorziening aan klager heeft aangepast. De vader heeft toegang tot het leerlingvolgsysteem waarin de vorderingen van zijn kinderen worden bijgehouden. De (onaangekondigde) aanwezigheid van de vader op school zorgde voor veel onrust bij de kinderen. Daarom kan, in het belang van de kinderen, niet van de school worden verwacht dat zij de aanwezigheid van de vader op school faciliteert. De directeur heeft de vader duidelijk gemaakt dat hij maatregelen zou nemen als de aanwezigheid van de vader de veiligheid van de kinderen in het gedrang zou brengen. Gezien de onrust, tegen de achtergrond van het door de rechter opgelegde omgangsverbod, heeft de school in redelijkheid tot het toegangsverbod kunnen besluiten. Er gold een uitzondering op dit verbod voor deelname van de vader aan de decoratiegroep van de school. Tijdens een activiteit van deze groep in de avonduren heeft de vader zonder overleg of toestemming van de directie informatiemappen over zijn kinderen ingekeken en foto's daarvan gemaakt. De vader had moeten begrijpen dat hij daarmee de grenzen van het toegangsverbod overschreed.