Datum uitspraak: 20-12-2019
Nummer uitspraak: 109044
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een medewerkster van een school heeft al jaren een geschil met haar werkgever over haar inschaling. Haar (nieuwe) gemachtigde heeft hierover brieven gestuurd aan de werkgever. De werkneemster klaagt erover dat de werkgever niet op de brieven reageert.

Beslissing van de voorzitter
De werkneemster is kennelijk niet-ontvankelijk in haar klacht. 
Het bezwaar van de werkneemster tegen de niet-ontvankelijkheidsbeslissing is ongegrond.

Toelichting
De kern van het geschil tussen de werkneemster en haar werkgever, het bestuur, heeft betrekking op haar rechtspositie. De Commissie behandelt geen klachten over de rechtspositie van een werknemer. Het mogelijk niet inhoudelijk (meer) reageren van de directeur is zo verweven met het geschil over de rechtpositie, dat de Commissie dit niet als een zelfstandige klacht aanmerkt.