Datum uitspraak: 01-06-2021
Nummer uitspraak: 2021006337
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een werknemer van een school solliciteert naar de functie van docent LD, maar wordt niet benoemd. De werknemer klaagt over de interne sollicitatieprocedure.

Beslissing van de voorzitter
De werknemer is kennelijk niet-ontvankelijk in haar klacht.

Toelichting
De kern van de klacht heeft betrekking op de rechtspositie van de werknemer. De Commissie behandelt geen klachten over rechtspositionele aangelegenheden.