Datum uitspraak: 28-07-2021
Nummer uitspraak: 2021011254
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een medewerker klaagt over een afwijzing voor de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU regeling). De medewerker vindt dat de werkgever deze aanvraag niet correct heeft behandeld. Ook vindt de werknemer dat de werkgever geen aandacht heeft geschonken aan het vieren van een jubileum en een afscheid. Zij meent dat er onvoldoende waardering voor haar is geweest.

Beslissing van de Voorzitter
De werknemer is kennelijk niet-ontvankelijk in haar klacht.

Toelichting
De kern van de klacht heeft betrekking op de rechtspositie van de werknemer. De Commissie behandelt geen klachten over rechtspositionele aangelegenheden.
De voorbereiding en uitvoering van de RVU-regeling kan niet los worden gezien van de regeling zelf, waardoor ook die in de sfeer van de rechtspositie liggen.
Het klachtonderdeel over dat er sprake is van slecht werkgeverschap, doordat de werkgever geen aandacht heeft geschonken aan het vieren van een jubileum en een afscheid, heeft onvoldoende betrekking op de kwaliteitsaspecten van het onderwijs als zodanig. Daarnaast is dit klachtonderdeel verweven met de arbeidsverhouding tussen werkgever (schoolbestuur) en werknemer.