Datum uitspraak: 16-08-2021
Nummer uitspraak: 2021012574
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een werknemer van een hogeschool zegt dat hij feitelijk inmiddels senior hogeschooldocent is. Zijn werkgever waardeert zijn functie echter niet als zodanig. De werknemer klaagt over de wijze waarop de werkgever met zijn verzoek om promotie omgaat en de weigering van zijn werkgever om hem promotie te verlenen.

Beslissing van de voorzitter
De werknemer is kennelijk niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Toelichting
De Commissie behandelt geen klachten over rechtspositionele aangelegenheden. De kern van de klacht heeft betrekking op de rechtspositie van de werknemer. De klacht ziet immers op functiewaardering of op het onthouden van promotie. Daarom zal de Commissie de klacht niet inhoudelijk behandelen.