Datum uitspraak: 29-03-2010
Nummer uitspraak: 104361
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De klacht heeft als kern de ontheffing uit taken die klager reeds geruime tijd heeft vervuld. Klager is midden in het cursusjaar ontheven van zijn taken als BPV-coördinator (Beroepspraktijkvorming) en van zijn taken binnen het stagebureau. Wat er ook zij van de reden om tot ontheffing van de taken te komen, deze noch de belasting met nieuwe vervangende taken is onderwerp van overleg geweest maar is eenzijdig opgedragen. Van een behoorlijke voorbereiding naar klager toe is niet gebleken; hij is feitelijk overvallen met de verandering van taken. Voorts is van enige toelichting op deze maatregel, anders dan die in het verweerschrift, niet gebleken. Het is begrijpelijk dat klager zich door deze gang van zaken in het nauw gedreven en onveilig gevoeld heeft. De klacht is gegrond.

Trefwoorden: