Datum uitspraak: 21-09-2021
Nummer uitspraak: 2021013399/2021013400/2021013401
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Drie medewerkers klagen over seksistische opmerkingen van hun manager. Het bestuur van de onderwijsinstelling neemt een rechtspositionele maatregel, waardoor de manager niet langer werkzaam is voor de onderwijsinstelling. De medewerkers willen graag dat de Commissie advies uitbrengt over de uitingen van de manager en de zwaarte van de rechtspositionele maatregel.

Beslissing van de Voorzitter
De werknemers zijn kennelijk niet-ontvankelijk in hun klacht.

Toelichting
De Commissie is er om klachten te behandelen die een relatie hebben met de kwaliteit van het onderwijs of het belang van de leerling. Daarvan is inmiddels geen sprake meer omdat het bestuur een rechtspositionele maatregel heeft getroffen en de manager niet langer werkzaam is voor de onderwijsinstelling. De klacht heeft hierdoor alleen nog betrekking op de rechtspositionele maatregel. De Commissie behandelt geen klachten over rechtspositionele aangelegenheden.
Ook is de Voorzitter van oordeel dat het bestuur, door het treffen van de rechtspositionele maatregel, de klacht gegrond heeft verklaard. Daar heeft de Commissie niets aan toe te voegen.