Datum uitspraak: 21-05-2013
Nummer uitspraak: 105778
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Uit de klachtenregeling die voor de school geldt blijkt dat een voormalig lid van het personeel van de school niet als klager wordt aangemerkt. Dat wil zeggen dat de klachtenregeling van de school niet geldt voor de ingediende klacht. Het reglement van de LKC bevat dezelfde definitie van "klager" zodat betrokkene op basis van dat reglement evenmin als klager in de klachtprocedure bij de LKC kan worden aangemerkt. De klacht is ontstaan op een tijdstip dat betrokkene wel werkzaam was op de school en ook heeft hij toen al zijn onvrede tegen de (toenmalige) werkgever uitgesproken. Of iemand als klager kan worden aangemerkt wordt echter beoordeeld naar het tijdstip waarop een klacht wordt ingediend. Uit de klacht en de latere toelichting daarop blijkt niet dat betrokkene ten tijde van het indienen van de klacht nog werkzaam was op de school. Dat de gesprekken met de Onderwijsinspectie niet hebben geleid tot het treffen van maatregelen door die inspectie, leidt niet tot een andere toepassing van de klachtenregeling. Op grond van bovenstaande is de Voorzitter tot het oordeel gekomen dat de klacht niet-ontvankelijk is. Aan het beoordelen van de vraag of de klacht tijdig is ingediend en welke onderdelen van de klacht de LKC mogelijk zou kunnen behandelen, komt de Voorzitter gelet op bovenstaande niet toe.