Datum uitspraak: 21-01-2020
Nummer uitspraak: 108997
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vader klaagt erover dat zijn zoon van de leerkacht moest kiezen wie van de ouders bij een gesprek op school aanwezig moest zijn. De vader wil dat zijn zoon niet hoeft te kiezen tussen zijn ouders. Daarom heeft de vader per e-mail bericht laten weten dat hij zich in de toekomst ´´terugtrekt´´. De school heeft dit bericht onterecht opgevat als mededeling dat hij nooit meer zou willen communiceren met de school. 
De vader klaagt er verder over dat de school pas reageert nadat hij een klacht had ingediend. Ook klaagt de vader erover dat de school zonder overleg met hem een communicatieplan heeft opgesteld met zijn ex-vrouw en de gezinsvoogd. De vader vindt dat de school hierdoor partij kiest voor zijn ex-vrouw.

Advies
De klacht over de keuzevraag is niet-ontvankelijk. De klacht over de communicatie is deels gegerond. De klacht over het communicatieplan is ongegrond. De klacht over partijdigheid is ook ongegrond.

Toelichting
De school heeft erkend dat de leerkracht niet aan de zoon had moeten vragen om te kiezen wie van zijn ouders bij het gesprek aanwezig zou moeten zijn. Dat komt in dit geval neer op een gegrondverklaring van de klacht. De vader heeft daarom geen belang meer bij een beoordeling van de klacht door de Commissie. 
De school had op het e-mailbericht van de vader dat hij zich terugtrekt moeten reageren. Van de school had verwacht mogen worden met de vader in gesprek te gaan over zijn bericht. Nu heeft de school pas gereageerd toen de vader een officiele klacht had ingediend. Daarna is de school wel met de vader in gesprek gegaan.
De school mocht de communicatie met de moeder voeren omdat de gezinsvoogd hiermee akkoord ging.
Uit de opstelling van de school is geen partijdigheid gebleken.