Datum uitspraak: 28-09-2020
Nummer uitspraak: 109244
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling voelde zich al langere tijd onveilig vanwege het gedrag van twee medeleerlingen. Daarom is volgens ouders afgesproken dat de leerling uit de buurt van de medeleerlingen zou blijven. De leerlingen zaten ondanks deze afspraak tijdens het kerstdiner naast elkaar. Er vond vervolgens een incident plaats met een handgemeen. De moeder heeft daarna een boos bericht aan de leerkracht en de directeur gestuurd. Daarop heeft de school de leerling geschorst. De ouders hebben hiertegen bezwaar gemaakt en het leerlingdossier opgevraagd. Volgens de ouders is het leerlingdossier onvolledig. 

Advies van de Commissie
De klacht over het incident en de veiligheid is ongegrond. De klachten over de schorsing en het leerlingdossier zijn gegrond.

Toelichting
Over de toedracht van het incident en de afspraak over het contact tussen de leerlingen verschillen partijen van visie. Dat school de leerlingen uit elkaar moest houden volgens afspraak is dan ook niet vast te stellen.
De school heeft de schorsing gebaseerd op het gedrag van de moeder. Dit kan, maar dan moet er wel sprake zijn van een bedreigende situatie. Het staat niet vast dat moeder een bedreiging vormde voor de veiligheid. Er is dan ook geen reden voor schorsing van de leerling. Verder heeft de school geen lichter middel dan schorsing overwogen.
De school heeft voldoende onderzoek gedaan naar de onveiligheid van de leerling. Dit onderzoek kost tijd en de school heeft - naast het incident bij het kerstdiner - geen incidenten waargenomen. De school valt dan ook geen verwijt te maken.
In de brief over de schorsing staat dat de schorsing deel uitmaakt van het leerlingdossier. In zo'n geval moet school documenten over de schorsing ook daadwerkelijk in het leerlingdossier voegen. Dit heeft school niet gedaan.