Datum uitspraak: 08-06-2009
Nummer uitspraak: 104095
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een aantal klachten inzake het handelen van de school bij informatieverstrekking aan gescheiden ouders. Zo wilde school oudergesprek niet verplaatsen nu klager verhinderd was. School had volgens Commissie rekening moeten houden met verhinderdata van klager en indien die niet mogelijk was op een andere wijze in informatieverstrekking moeten voorzien.
Het is de Commissie gebleken dat klager zich gedurende langere tijd uiterst denigrerend heeft uitgelaten over verschillende personeelsleden. Onder die omstandigheden is het begrijpelijk dat verweerder zichzelf en het personeel heeft willen vrijwaren van contacten met klager en deze contacten tot een noodzakelijk minimum heeft beperkt.
Ter zake van de klacht over het gebrekkige correctiewerk overweegt de Commissie dat niet aannemelijk is gemaakt dat de leerkrachten op grond van pedagogische motieven niet alle spellingfouten van de dochter van klager als zodanig hebben aangemerkt. Echter, ook indien dergelijke pedagogische motieven een rol zouden spelen, bevat het dicteeschrift zoveel niet gecorrigeerde fouten, dat niet meer van deugdelijk spellingonderwijs kan worden gesproken.
De klacht is gedeeltelijk gegrond.