Datum uitspraak: 18-02-2020
Nummer uitspraak: 108995
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder klaagt erover dat de leerkracht informatie aan de vader van haar dochter, haar ex-partner, heeft verstrekt over de reden van het schoolverzuim van haar dochter. Volgens de moeder heeft de leerkracht hierbij onjuiste aannames gedaan. Daarnaast klaagt de moeder erover dat de school zich partijdig heeft opgesteld door informatie te verschaffen aan de stiefmoeder over de (negatieve) effecten van een schoolwisseling op een leerling.

Advies van de Commissie
De klachten tegen de leerkracht en de school over de absentielijst zijn niet-ontvankelijk. De klacht tegen de directeur over de informatieverstrekking rond de schoolwisseling is ongegrond.

Toelichting
De leerkracht heeft erkend dat hij zijn toelichting over de reden van het verzuim niet had mogen delen met de ex-partner. De leerkracht heeft hiervoor in overleg met de directie zijn excuses aangeboden. Dit komt neer op een gegrondverklaring van de klacht door de school. Hier heeft de Commissie niets meer aan toe te voegen. Daarom behandelt zij de klacht niet meer inhoudelijk. 
De directeur heeft aan de stiefmoeder informatie verstrekt over schoolwisseling in het algemeen. Niet gebleken is dat de directeur specifieke en partijdige informatie aan de stiefmoeder heeft verstrekt. Ook kan niet worden vastgesteld dat de directeur wist dat er een rechtszaak tussen de moeder en vader liep over schoolwisseling.