Datum uitspraak: 07-01-2020
Nummer uitspraak: 108892
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders klagen erover dat hun zoon onvoldoende didactische ondersteuning heeft gekregen. De school heeft niet meegewerkt om inzicht te krijgen in de terugval van de schoolresultaten van hun zoon. Ook heeft de school niet gezorgd voor een veilige leeromgeving. De leerkracht schreeuwde tegen de leerlingen, waardoor de zoon onvoldoende tot leren kwam. Toch werd hij voor het nieuwe schooljaar weer ingedeeld in de klas van de leerkracht. 
De ouders klagen er ook over dat het voorlopig schooladvies voor hun zoon onjuist is en dat de school hen geen inzage wil geven in het leerlingdossier.

Advies van de Commissie
De klachten zijn ongegrond.

Toelichting
De school heeft in redelijkheid tot de klassenindeling kunnen komen. De klassenindeling is voldoende gemotiveerd en de school heeft het belang van de zoon daarbij kenbaar gewogen. De ouders hebben pas aan het eind van het schooljaar, na onenigheid over de klassenindeling, klachten geuit over het gedrag van de leerkracht. Uit niets is de Commissie gebleken dat de leerkracht heeft gezorgd voor een onveilige situatie in de klas. De leerkracht heeft ook voldoende gedaan om de leerling didactisch te ondersteunen. Ze heeft gesprekken gevoerd met ouders en adviezen uit een onderzoeksrapport toegepast in het onderwijsprogramma. Het door de school gegeven voorlopig schooladvies is niet onbegrijpelijk. 
Ouders hebben inzagerecht in het leerlingdossier van hun kind. Zij moeten de school daar wel om vragen. De ouders hebben niet aangetoond dat zij de school hebben gevraagd om inzage in het leerlingdossier.