Datum uitspraak: 25-05-2011
Nummer uitspraak: 104910
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Leerlinge wordt al enkele jaren gepest, ondanks dat de school regelmatig door ouders en leerlinge hierop wordt aangesproken. Bij het pesten van de leerlinge heeft de school het staand beleid uitgevoerd. Zij staat hiermee in beginsel een aanpak voor die in de praktijk adequaat zou kunnen zijn. Wat hier ook van zij, de school heeft erkend en onderkend dat de leerlinge zich nog steeds niet veilig voelt op school en geeft hiermee aan op een eindpunt te zijn beland voor wat betreft de aanpak van het pesten van haar. Het uitgangspunt van het pestbeleid zoals de school dit heeft geformuleerd, is dat een school een plaats is waar een leerling zich veilig en geborgen voelt. Dit uitgangspunt heeft zich niet vertaald naar een resultaat waarbij de leerlinge zich veilig en geborgen voelt. Toen bleek dat de reguliere aanpak van pesten geen resultaat had, heeft de school geen alternatieve wegen bewandeld. Aldus treedt de school niet adequaat op tegen het pesten van de leerlinge zodat de klacht op dit onderdeel gegrond is. In de afhandeling van de klacht heeft de school in zoverre klachtwaardig gehandeld dat, nadat een gesprek in een patstelling is geëindigd, verzuimd is om vervolgafspraken te maken. Hierdoor konden klagers de indruk krijgen dat hun klacht niet serieus werd genomen. Dit klachtonderdeel is gegrond.