Datum uitspraak: 21-06-2016
Nummer uitspraak: 107140
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder klaagt erover dat de school een melding heeft gedaan bij Veilig Thuis en eenzijdige en onjuiste informatie heeft verstrekt aan Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. De school heeft zonder toestemming van moeder haar dochter op school laten ondervragen door een medewerkster van Veilig Thuis.
Ook klaagt zij dat de school haar zorgen over het pesten van haar dochter niet serieus genomen heeft en in een e-mailbericht aan de ouders van de klas van haar dochter heeft gemeld dat de dochter uit huis is geplaatst, waardoor haar privacy is geschonden.

Advies van de Commissie
De klachten zijn ongegrond.

Toelichting
Langdurig en ongeoorloofd verzuim kan reden tot zorg zijn en daarmee ook een reden voor het doen van een melding bij Veilig Thuis. De verstrekte informatie is feitelijk van aard en bevat (neutrale en feitelijke) opmerkingen over klaagster. Dat er geen of minder opmerkingen over vader in stonden is te begrijpen omdat de dochter bij klaagster woonde. 
Gelet op de ernst van de feiten en de bestaande zorgen heeft de school in redelijkheid kunnen beslissen medewerking te verlenen aan het horen van de dochter.
De school heeft klaagsters zorgen over pesten regelmatig met haar besproken en (het welzijn van) de dochter extra in de gaten gehouden.
Het plotselinge vertrek van een leerling uit de klas kan voor leerlingen een ingrijpende situatie zijn. Het is begrijpelijk dat de school er op zo'n moment voor wil zorgen dat de leerlingen worden opgevangen. De school ontkomt er dan niet aan de ouders te informeren. Het verstuurde e-mailbericht aan de ouders is zorgvuldig en neutraal geformuleerd.