Datum uitspraak: 24-01-2017
Nummer uitspraak: 107475
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De leerling heeft tijdens een vechtpartij met een medeleerling ook een docent geslagen. Zij is in eerste instantie geschorst en daarna heeft de school een voorgenomen besluit tot verwijdering genomen. De ouders weigeren om de leerling op een tijdelijke onderwijsvoorziening te plaatsen waar kan worden onderzocht welke school het meest passend is voor deze leerling.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond. 

Toelichting 
Ook al is het beleid van de school ten aanzien van verwijdering niet duidelijk, als een leerling geweld gebruikt tegen een docent is dat voldoende reden om de leerling van school te verwijderen. Hoewel de leerling al langer gedragsproblemen vertoonde, had de school geen ontwikkelingsperspectief voor haar opgesteld. Definitieve verwijdering is niet mogelijk omdat niet duidelijk is welke (soort) school passend is. Aanbeveling aan de school om onderwijs te blijven aanbieden en aan de ouders om mee te werken aan het verrichten van onderzoek bij hun dochter.