Datum uitspraak: 04-10-2016
Nummer uitspraak: 107282
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een ouderpaar dient een aantal klachten in over de school van hun dochter. Ze klagen onder meer over de onderwijskundige begeleiding van hun dochter door de school. 

Advies van de Commissie
De klacht over de onderwijskundige begeleiding is ongegrond. Op de overige punten is de klacht deels gegrond en deels ongegrond.

Toelichting
De school heeft klagers voorgesteld nader onderzoek van hun dochter te laten verrichten, omdat de school handelingsgerichte adviezen nodig had. Klagers weigerden dat en meldden hun dochter vervolgens ziek. Voorts stonden klagers de school dossiervorming niet toe. Daardoor had de school niet  de mogelijkheid om de begeleidings- en ondersteuningsbehoeften van de leerling geactualiseerd in kaart te brengen. Dat valt, in het licht van de niet-coöperatieve opstelling van klagers, de school niet te verwijten.