Datum uitspraak: 17-02-2015
Nummer uitspraak: 106561
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Verzoekster is meerderjarig en in het bezit van een vmbo-diploma. Zij heeft zich aangemeld bij een vmbo-school om ingeschreven te worden met als doel bekostiging te krijgen van passend afstandsonderwijs op havo-niveau. De vmbo-school heeft de aanmelding niet in behandeling genomen, omdat zij geen havo-onderwijs biedt.
Advies Commissie
Het verzoek is ongegrond.
Toelichting
De Wet passend onderwijs is ook van toepassing op meerderjarige leerlingen. Dat blijkt uit artikel 27 leden 1a en 2g Wet voortgezet onderwijs (WVO) dat gaat over de aanmelding door meerderjarige leerlingen. De minister heeft dit bevestigd tijdens de Kamerbehandeling van de wet.
Een leerling die zich aanmeldt bij een school, moet de bedoeling hebben om ook op deze school geplaatst te worden. Dit was niet de bedoeling van verzoekster: verzoekster wilde zich inschrijven op deze mavo-school om bekostigd afstandsonderwijs op havo-niveau te krijgen. Een leerling die alleen niet-cognitieve begeleiding krijgt volgt geen onderwijs in de zin van de wet. Het verzoek om niet-cognitieve begeleiding is daarom geen aanmelding om toegelaten te worden tot de school in de zin van artikel 27 WVO. Op het bevoegd gezag rustte dan ook geen onderzoeksplicht naar een voor verzoekster meest passend onderwijsaanbod.