Datum uitspraak: 17-06-2016
Nummer uitspraak: 107110
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is van school verwijderd. Hij kan niet direct starten op de vso-school. Ter overbrugging is hij toegelaten tot het opdc. Als het opstarten van 'zijn' vso-groep nog iets langer duurt dan gepland, komt de leerling na afloop van de opdc-periode thuis te zitten. Ouders vragen daarom toelating tot de oude school maar deze weigert de leerling toe te laten.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond. Het besluit om de leerling niet opnieuw tot de school van herkomst toe te laten is redelijk.

Toelichting
De start van de leerling op de vso-school sloot niet aan op zijn periode op het opdc, omdat de vso-docent van de nieuw te vormen groep ziek was. Hierdoor heeft de leerling twee weken geen onderwijs kunnen volgen. Die omstandigheid kan het bestuur van de oude school niet worden verweten. Mede door de toelaatbaarheidsverklaring vso is het redelijk dat de leerling niet terug mocht naar zijn oude school.

Dat door het volgen van vso de leerling geen diploma kan halen, betekent niet dat de vso-school niet passend is. De leerling kan namelijk ook via Staatsexamens meedoen aan landelijke schriftelijke examens en op die wijze een diploma halen. Bovendien is de vso-school een goede voorbereiding op de entreeopleiding van het ROC en heeft de leerling ter zitting verklaard dat hij het op de vso-school naar zijn zin heeft